Trung tâm tư vấn Giao thông vận tải

Đăng ngày 03 - 06 - 2013
100%

Chức năng: Trung tâm tư vấn giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc Sở GTVT, có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải về lĩnh vực giao thông vận tải đối với các công trình giao thông và các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải về mặt tài chính theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Sở Giao thông Vận tải về công tác quản lý, ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tư vấn, thiết kế và khảo sát trên các lĩnh vực: Lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, thiết kế xây dưng công trình giao thông, thiết kế, sửa chữa hoán cải, đóng mới phương tiện vận tải; thiết kế san lấp mặt bằng và lập khu tái định cư phục vụ công tác xây dựng công trình giao thông. Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế, giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông (đối với các công trình không do Trung tâm thiết kế); thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế sửa chữa, hoán cải đóng mới phương tiện vận tải. Kiểm định các công trình giao thông; thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng; thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình và các bộ phận công trình giao thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm không trái quy định của pháp luật do Giám đốc Sở giao thông Vận tải giao.

 

Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc : ĐỖ THÁI NGỌC

Địa chỉ: 62 Đường Phạm Ngũ Lão - Phường Quang Trung - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 03213.867260 - 03213.867519

Email: tvgthy@yahoo.com

 

 

Tin mới nhất

Giới thiệu chung(24/05/2013 10:00 SA)

Ban quản lý bến xe, bến thủy(12/02/2011 9:57 SA)

°
327 người đang online