Văn bản chỉ đạo điều hành cuả Ban ATGT tỉnh

Đăng ngày 16 - 05 - 2013
100%

Báo cáo tổng kết ATGT 2012 của Ban ATGT tỉnh.

Công văn số 44 về việc đẩy mạnh tham gia cuộc thi giao thông thông minh trên internet

Công văn 41 về việc tổ chức tuần lễ An toàn Đường bộ lần thứ 2

Công văn số 10 về việc báo cáo tình hình Trật tự ATGT theo quy định mới của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia.

Công văn số 13 kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT 2013

Công văn số 33 về việc kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương có tai nạn giao thông cao

Công văn số 40 về việc triển khai chỉ thị 04.CT-Ttg

Thông báo số 46 kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Thông tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 22 và 18.

Công văn số 261 kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm ATGT đường thủy nội địa 2013

Công văn số 334 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao.

Công văn số 54 về việc đóng giải phân cách QL5 Km27 180 trên Quốc lộ 5         

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm TTATGT 5 tháng năm 2013   

Công văn số 46 về chương trình hành động vì an toàn trẻ em trên sông nước      

Công văn số 49 về phòng chống đuối nước cho trẻ em 

Công văn số 61 về việc tham dự giải thưởng Vô lăng vàng  

Kế hoạch 136 về tổ chức giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ nhất 

Quyết định 137-UBATGTQG về việc ban hành thể lệ giải thưởng  Vô lăng vàng lần thứ nhất năm 2013

 

 

 

Tin mới nhất

Văn bản công bố đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia(29/04/2016 10:11 SA)

Văn bản chỉ đạo điều hành của trung ương(16/05/2013 9:59 SA)

°
430 người đang online