Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"

Đăng ngày 12 - 07 - 2012
100%

Ngày 29/5/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ký ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 4393/2011/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01; Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01; Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01; Phụ lục 2 Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS)

Download Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ tại đâyTin mới nhất

Công văn số 1507 về việc thực hiện hướng dẫn số 80-HD/BCĐTW94 ngày 13/5/2013 của Ban chỉ đạo...(20/06/2013 10:00 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2012(03/01/2013 9:58 SA)

Hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông"(25/12/2012 9:58 SA)

Kết quả vòng thi Quý I cuộc thi Giao thông thông minh trên internet.(25/12/2012 9:58 SA)

Tai nạn ở Sêrêpôk: Nỗi đau khôn nguôi(31/05/2012 9:58 SA)

°
241 người đang online