Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Đăng ngày 14 - 02 - 2011
100%

Ngày 19.01 - Bộ Nội vụ  ban hành Thông tư số: 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính .

   Thông tư áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

    Thông tư số: 01/2011/TT-BNV, đã chuẩn hóa thể thức trình bày văn bản gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 – Nghị định 09/2010/NĐ-CP. Chuẩn hóa kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: khổ giấy, kiều trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên  giấy mẫu in sẵn. Nhưng không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác. 

 

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, Điều 1, Khoản 3 quy định thể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính:

a) Thể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính bao gồm các thành phần sau:

- Quốc hiệu;

-Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

- Số, ký hiệu của văn bản;

- Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

- Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản;

- Nội dung văn bản;

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

- Dấu của cơ quan, tổ chức;

- Nơi nhận;

- Dấu chỉ mức độ khẩn, mật (đối với những văn bản loại khẩn, mật).

b) Đối với công văn, ngoài các thành phần được quy định tại điểm a của khoản này, có thể bổ sung địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ thư điện tử (E-mail); số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ Trang thông tin điện tử (Website) và biểu tượng (logo) của cơ quan, tổ chức.

c) Đối với công điện, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công không bắt buộc phải có tất cả các thành phần thể thức trên và có thể bổ sung địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ thư điện tử (E-mail); số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ Trang thông tin điện tử (Website) và biểu tượng (logo) của cơ quan, tổ chức.

   

    Theo đó, phông chữ sử dụng  trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếp việt của bộ mã ký tự Unicode theo TCVN 6909:2001. Văn bản hành chính được trình bày thống nhất trên giấy khổ A4 (210mm x 297 mm); Giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên giấy khổ A5 (148mmm x 210mm) hoặc trên giấy  mẫu in sẵn (khổ A5). Nội dung văn bản được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài). Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

  

   Riêng việc định lề trang văn bản (khổ giấy A4) cũng được quy định như sau: lề trên cách mép trên từ 20 -25 mm, lề dưới cách mép dưới 20-25mm, lề trái các mép trái 30-35mm và lề phải cách mép phải 15-20mm. 

   

    Thông tư có hiệu lực vào ngày 04.03.2011

   

     Mời bạn đọc xem toàn văn Thông tư 01/2011/TT-BNV  ngày 19/.01.2011 của Bộ Nội vụ. (click chuột vào dòng chữ file đính kèm để tải văn bản về máy) Lưu ý: Để mở tệp tin đính kèm máy tính phải được cài đặt phần mềm Adobe Reader

file đính kèm: hungyen.gov.vn/vi-vn/sgtvt/TaiLieu/TT01-BNV.pdf

 

 

 

Tin mới nhất

Nông dân tự nguyện hiến đất canh tác làm đường giao thông nội đồng(04/08/2012 9:58 SA)

UBND tỉnh Hưng Yên: Tổng kết 10 năm phát triển giao thông nông thôn(04/08/2012 9:58 SA)

Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết (18/05/2012 9:58 SA)

HƯNG YÊN - chặng đường 180 năm (06/12/2011 9:58 SA)

Thắp sáng ngọn lửa truyền thống, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh(06/12/2011 9:58 SA)

Vi phạm của các bến khách ngang sông: Bao giờ được xử lý triệt để?(29/07/2011 9:58 SA)

Phối hợp giải quyết vi phạm(23/06/2011 9:57 SA)

Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT(25/05/2011 9:57 SA)

°
447 người đang online