Ban quản lý bến xe, bến thủy

Đăng ngày 12 - 02 - 2011
100%

 

Chức năng: Ban quản lý bến xe, bến thủy là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên có chức năng giúp Sở GTVT quản lý hoạt động vận tải tại các Bến xe, Bến thủy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nhiệm vụ: Giúp Sở GTVT xây dựng quy hoạch hệ thống bến xe, bến thủy trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Quản lý các bến xe, bến thủy, luồng tuyến hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách; Lập biên bản đối với các hành vi vi phạm về vận tải khách bằng ô tô, vận tải hành khách, hàng hóa bằng phương tiện thủy tại các bến xe, bến thủy trên địa bàn tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; Thực hiện kiểm tra giám sát, hướng dẫn về kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ vận tải khách bằng ô tô, vận tải hành khách, hàng hóa bằng phương tiện vận tải thủy tại các bến xe, bến thủy trên địa bàn tỉnh; Huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu vực bến thủy để tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện trong trường hợp khẩn cấp và xử lý ô nhiệm môi trường trong phạm vi bến thủy nội địa.

Cơ cấu tổ chức:

Trưởng Ban: ĐỖ NHƯ HÙNG

Phó trưởng Ban: TRƯƠNG VĂN BẨY

Phó trưởng Ban: DOÃN TRUNG MINH

Địa chỉ: Số 242 đường Nguyễn Văn Linh - P.Hiến Nam - TP.Hưng Yên - Hưng Yên

Điện thoại Trưởng Ban: 0321.2.210.545, DĐ: 0913.516.528 - Fax: 0321.3.551.272

 

 

 

Tin mới nhất

Trung tâm tư vấn Giao thông vận tải(03/06/2013 9:57 SA)

Giới thiệu chung(24/05/2013 10:00 SA)

°
38 người đang online